Politica de protecție a datelor cu caracter personal a Ficosota OOD

Prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal a fost elaborată în îndeplinirea atribuțiilor sale de către Ficosota OOD, CUI: 837055835 / denumită în continuare Ficosota și / sau Noi / în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.
Politica are un caracter informativ și are ca scop prezentarea categoriilor de date cu caracter personal pe care Ficosota le colectează, scopul prelucrării, temeiuri legale ce stau la baza prelucrării, modul în care prelucrăm și durata prelucrării, precum și în ce situații este necesară divulgarea datelor cu caracter personal către terți. Prin intermediul acestei politici sunt furnizate și informații cu privire la drepturile pe care le au persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și la măsurile tehnice și organizatorice aplicabile în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal.

Informații despre noi
Operatorul datelor cu caracter personal colectate și prelucrate este: Ficosota OOD, CUI: 837055835.

Adresa legală / sediul socialShumen 9700,
B-dul Madara nr. 48.
Informații de contact
Emailprivacy@ficosota.com
Pagină webwww.ficosota.com

Informații despre reglementările noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal:
Ficosota acordă o atenție deosebită stocării și prelucrării datelor cu caracter personal și, în acest scop, am desemnat un responsabil cu protecția datelor, al cărui rol principal este de a fi persoana de contact cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv cu privire la exercitarea drepturilor prevăzute de legislație în acest sens.

NumeYordan Cholakov
Informații de contactSofia, 102, B-dul Bulgaria
Emaildpo@ficosota.com

Persoanele vizate
Ficosota colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe parcursul exercitării activității sale comerciale, precum și în timpul îndeplinirii diferitelor tipuri de obligații legale. În acest sens, astfel de date cu caracter personal pot include, dar fără a se limita la acestea, următoarele date cu caracter personal:

 • datele persoanelor fizice procesate în legătură cu încheierea și executarea contractelor, inclusiv datele reprezentanților legali ai altor companii – parteneri și clienți;
 • datele persoanelor care participă la campanii și jocuri promoționale, pe Facebook și Instagram sau prin intermediul partenerilor – agenții de marketing;
 • date cu caracter personal ce servesc desfașurării activităților de marketing direct;
 • date ale persoanelor care participă la sondaje efectuate de Ficosota;
 • date ale vizitatorilor site-urilor noastre etc.

Date cu caracter personal prelucrate. Temeiurile legale și scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Este posibil să vă colectăm datele cu caracter personal atunci când participați la jocurile, sondajele sau campaniile noastre de promovare și marketing, precum și în timpul utilizării site-ului nostru. În majoritatea cazurilor, vă prelucrăm datele cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră expres și specific. Pe lângă celelalte scopuri vizate de procesul de prelucrare a datelor, solicităm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea încheierii unui contract, pentru a respecta o obligație legală sau pentru a ne proteja un interes legitim. Fără aceste date, nu ați putea participa la majoritatea campaniilor pe care le desfășurăm, nici să beneficiați de premiul aferentă acestora, deopotrivă, nu am putea să vă oferim cele mai relevante servicii ale noastre ca urmare a imposibilității de a vă identifica. În toate aceste cazuri, prelucrăm numai informațiile minime necesare pentru îndeplinirea unui scop specific.
Putem colecta și prelucra următoarele informații despre dumneavoastră:

Categorii de date cu caracter personalScopul prelucrăriiTemeiuri legale (aplicate alternativ în funcție de categoria specifică și scopul prelucrării)
• Nume
• CNP (in unele situații)
• Adresa permanentă
• Informații de
- trimiterii de notificări legate de produsele și serviciile noastre.
 
Datele pot fi folosite și pentru:
Prelucrarea este necesară în vederea determinării obligației legale care ni se aplică.
- îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Legea contabilității și în Codul de procedură fiscală și de politicile de securitate socială și alte instrumente legale conexe, în ceea ce privește menținerea evidenței contabile corecte și legitime, precum și în legătură cu respectarea altor obligații legale;
- îndeplinirea obligațiilor de furnizare a informațiilor tuturor organelor guvernamentale și organismelor de reglementare;
- furnizarea de informații instanțelor și organelor de ordine publică.
Începerii și desfășurării procedurilor judiciare.Prelucrarea este necesară în scopul păstrării intereselor noastre legitime în calitate de operator de date cu caracter personal.
• Nume
• număr de telefon
• adresă de email
• adresa de livrare a premiilor câștigate
• fotografii
• în unele cazuri, de asemenea, profilul social-media.
În scopul:
- participării la diferite campanii și jocuri;
- publicării unei părți a datelor cu caracter personal aferente procesului de desemnare a unui câștigător;
- trimiterii premiului câștigat;
- participării la sondaje;
- desfășurării activităților de marketing direct pentru produsele și serviciile noastre.
Prelucrarea are loc pe baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod liber, specific, informat și fără ambiguități.
• Nume
• număr de telefon
• adresă de email, în unele cazuri, de asemenea, profilul social-media.
Pentru a răspunde mesajelor dumneavoastră trimise prin intermediul formularului de contact.  

Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră de furnizare de informații și/sau reclamațiilor.
Prelucrarea este necesară pentru asigurarea intereselor noastre legitime în calitate de operator de date cu caracter personal.

Partajarea informațiilor dumneavoastră:
Ficosota nu furnizează date cu caracter personal unor terțe persoane fără a se asigura că au fost luate toate măsurile tehnice, organizatorice și legale (prin semnarea acordurilor specifice) de protecție a acestor date. Realizăm un control strict asupra realizării acestui obiectiv. În acest scop, putem utiliza serviciile unor terțe persoane în vederea facilitării anumitor activități contractuale. Unele dintre aceste terțe persoane (furnizori de servicii) ar putea fi: firme de avocatură și firme de contabilitate, auditori, curieri, transportatori, contractanți sau furnizori, organe guvernamentale, precum și alte persoane fizice sau persoane juridice – de exemplu, furnizori de software și / sau soluții hardware și / sau infrastructură, consultanți externi în legătură cu stabilirea drepturilor în temeiul unei obligații legale sau în vederea interesului legitim al acestora, după caz.
Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în anumite cazuri pentru a ne respecta obligațiile legale, iar în acest sens, oferim informații către: autoritățile publice și municipale, ministere, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Institutul Național de Securitate Socială, Consiliul Concurenței, Asociația națională pentru protecția consumatorilor și alte organisme și comisii de reglementare.

Algoritmi automatizați
Nu folosim niciun instrument automatizat de luare a deciziilor.

Securitate
Securitatea datelor pe care ni le-ați încredințat este foarte importantă pentru noi. De aceea, vă protejăm datele aplicând toate mijloacele tehnice și organizaționale adecvate pe care le deținem pentru a nu permite accesul neautorizat, utilizarea neautorizată sau rău intenționată, pierderea sau ștergerea prematură a informațiilor.
Ficosota ia măsuri pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii accidentale sau accesului, utilizării, schimbării sau divulgării neautorizate. Am implementat politici și proceduri specifice, destinate protejării informațiilor împotriva pierderii, abuzului sau divulgării ilegale. În plus, luăm măsuri suplimentare de securizare a informațiilor, inclusiv controlul accesului utilizatorilor, protecția fizică strictă, utilizând practici fiabile pentru colectarea, stocarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal. O parte din măsurile aplicate sunt:

 • Protecția datelor cu caracter personal colectate împotriva utilizării nejustificate și monitorizarea prelucrării acestora;
 • Asigurarea securității sistemelor informatice utilizate în cadrul proceselor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Sistemelor noastre li se aplică mecanisme de control adecvate pentru separarea și gestionarea datelor;
 • Adoptarea unor politici și proceduri stricte aplicabile personalului nostru pentru minimizarea riscurilor care decurg din procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Angajații Ficosota sunt familiarizați cu regulile aplicabile și sunt instruiți să prelucreze datele cu caracter personal cu cea mai mare grijă, conform bunelor practici adoptate;
 • Pe parcursul exercitării activității sale, Ficosota colaborează numai cu organizații renumite și evită să lucreze cu companii despre care se poate crede că ar putea pune în pericol securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor;
 • Bunele practici au fost adoptate pe parcursul introducerii și administrării sistemelor de securitate și monitorizare a evoluțiilor tehnologice în ceea ce privește posibilele riscuri asociate securității informațiilor în compania noastră;
 • Monitorizarea securității sistemelor informatice și a datelor personale stocate în acestea, inclusiv a oportunităților de accesare a anumitor tipuri de date cu caracter personal de către angajații companiei;
 • Furnizarea accesului numai la date cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul autorizat.

Pe de altă parte, aplicăm măsuri tehnice, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea și anonimizarea datelor cu caracter personal colectate, acolo unde este posibil.

Când ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal?
Ficosota șterge datele cu caracter personal colectate și prelucrate în conformitate cu o procedură specifică în perioadele prevăzute de lege (de exemplu, de legea contabilității), iar dacă aceste perioade nu sunt determinate, în termenele prevăzute de noi în Politica privind limitarea stocării și după finalizarea tuturor raporturilor noastre și expirarea termenelor de prescripție. Datele cu caracter personal nu sunt stocate mai mult timp decât este necesar pentru atingerea anumitor scopuri specifice.
În cazul anonimizării datelor cu caracter personal, perioadele menționate nu se aplică deoarece nu puteți fi identificat.

Transferul de date între diferite țări
În procesul activității sale obișnuite, Ficosota nu transferă date cu caracter personal în afara granițelor UE. În situații specifice, putem transmite date cu caracter personal în afara Uniunii Europene, dar numai dacă au fost furnizate un nivel de protecție sau garanții și temeiuri legale adecvate în acest context.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal
Aveți dreptul la informații, acces și primire a unei copii a datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către Ficosota. Dacă credeți că informațiile pe care Ficosota le deține despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita rectificarea acestora.
În plus, aveți dreptul să:

 • Vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când temeiurile legale pentru prelucrarea acestora nu sunt întrunite;
 • solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și / sau
 • să vă retrageți consimțământul atunci când Ficosota prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului (fără ca această retragere să afecteze legitimitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului respectiv);
 • depuneți o plângere către autoritatea de supraveghere – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1).

Ficosota va procesa cereri, retrageri sau contestații în conformitate cu prevederile normelor în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, cu toate că aceste reguli nu au un caracter absolut: nu sunt întotdeauna aplicabile, iar excepțiile sunt admisibile. Pentru a răspunde solicitărilor transmise este necesară confirmarea identității dumneavoastră și / sau furnizarea de informații suplimentare, care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine mesajul dumneavoastră.
Dacă v-ați exercitat dreptul de acces la informații sau ați obținut o copie a datelor în format lizibil în mod recurent, Ficosota poate impune o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative suportate ca urmare a furnizării acestor date.

Fiecare dintre drepturile prevăzute de lege Cum vă puteți exercita drepturile
poate fi exercitat prin depunerea unei cereri de exercitare a dreptului respectiv. Cererile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate pot fi depuse în următoarele moduri:

 • pe cale electronică la următoarea adresă de email: dpo@ficosota.com.
 • personal la următoarea adresă: Shumen 9700, nr. 48, b-dul Madara

Cererea de exercitare a drepturilor asupra datelor cu caracter personal ar trebui să conțină următoarele informații:

 • Date de identitate ale persoanei – numele și prenumele, CNP;
 • Adresa de corespondență – adresa, numărul de telefon, adresa de email;
 • Solicitarea – detalii cu privire la obiectul cererii.

Ficosota oferă informații cu privire la activitățile întreprinse în legătură cu o anumită cerere de exercitare a drepturilor dumneavoastră în decurs de o lună.
Acolo unde este necesar, perioada de mai sus poate fi prelungită cu încă două luni, luând în considerare complexitatea și numărul de cereri adresate de o anumită persoană. Ficosota informează persoana despre fiecare prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, specificând și motivele întârzierii. Informațiile furnizate subiectului, fiecare notificare, precum și acțiunile de exercitare a drepturilor de către o anumită persoană, sunt furnizate gratuit (cu excepția cazului în care drepturile acordate sunt utilizate în mod abuziv).
Putem solicita furnizarea informațiilor suplimentare necesare pentru confirmarea identității persoanei atunci când există îndoieli cu privire la identitatea unei persoane fizice care depune o cerere. Dacă se apelează la exercitarea drepturilor prin intermediul unei împuterniciri, este necesară prezentarea unei procuri notariale.
Ficosota nu este obligată să răspundă la o anumită cerere, dacă identificarea persoanei vizate nu este posibilă.
În cazul în care solicitarea este completată prin intermediul unor dispozitive electronice, informațiile sunt furnizate, eventual, de pe dispozitivele electronice, cu excepția cazului în care ați solicitat în mod expres altfel.

Utilizarea cookie-urilor
Ficosota colectează și prelucrează date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în Politica privind utilizarea cookie-urilor de pe pagina noastră web de aici.

Actualizarea politicii de protecție a datelor cu caracter personal
Prezenta politică poate fi modificată de Ficosota. Ultima actualizare a avut loc în data de 17.09.2019. Toate modificările sau completările ulterioare ale prezentei politici vor fi marcate corespunzător.